Auris voor professionals Aurislogo

Contact


Voor meer informatie of vragen over onderzoek kun je contact opnemen met één van onze audiologische centra (AC).

Auris heeft AC's in Rotterdam, Bergen op Zoom en Goes

Contactgegevens AC's

 

Voor meer informatie of vragen over aanmelden of Consultatie en Advies kun je contact opnemen met één van onze aanmeldpunten.

Auris heeft aanmeldpunten in Amersfoort, Breda, Goes, Leiden (Leiden, Haarlem e.o.) en Rotterdam

Contactgegevens Aanmeldpunten

 

Contactgegevens behandelgroepen en ambulante behandeling in regio Midden-Nederland

 

Contactgegevens behandelgroepen en ambulante behandeling in regio Zuid

 

Contactgegevens behandelgroepen en ambulante behandeling in regio Leiden, Haarlem e.o.

 

Contactgegevens behandelgroepen en ambulante behandeling in regio Rotterdam e.o.

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Handige links

Scholen PO, VO en MBO waar Auris ondersteuning levert in regio Midden

Scholen PO en VO waar Auris ondersteuning levert in regio NoordWest

Richtlijnen CITO

Sprong Vooruit
Sprong Vooruit ontwikkelt leerlijnen en leermiddelen voor dove en slechthorende leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs. Toegespitst op de eigenheid van de leerlingen. Eigentijds, spannend en uitdagend! Sprong Vooruit is een initiatief van de Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis en Attendiz.

Pento
Pento is expert in horen, spreken en verstaan en biedt audiologische zorg en vroegbehandeling.

NSDSK
De NSDSK is een zorgaanbieder voor iedereen met een gehoor-, spraak- of taalbeperking.

Samenwerkingsverbanden scholen
Overzicht van samenwerkingsverbanden Primair- en Voortgezet Onderwijs

Overige instellingen voor cluster-2 onderwijs

Ervaringrijk
Ervaringrijk is een initiatief van vier landelijke patiëntenverenigingen waaronder Stichting Hoormij/NVVS. Op de nieuwe site vertellen mensen met een gehoorbeperking hoe zij daar in het dagelijks leven mee omgaan. 

Integrale Vroeghulp/Goudvis
Team Integrale Vroeghulp/Goudvis is er voor advies en coördinatie van hulp aan jonge kinderen (tot 7 jaar) met bijzonderheden in de ontwikkeling. In het team werken onder andere kinderartsen, revalidatieartsen, gedragswetenschappers, pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers. Bekijk hier de folder.