Auris voor professionals Aurislogo

Contact


Voor meer informatie of vragen over onderzoek kun je contact opnemen met één van onze audiologische centra (AC).

Auris heeft AC's in Rotterdam, Bergen op Zoom en Goes

Contactgegevens AC's

 

Voor meer informatie of vragen over aanmelden of Consultatie en Advies kun je contact opnemen met één van onze aanmeldpunten.

Auris heeft aanmeldpunten in Amersfoort, Breda, Goes, Leiden (Leiden, Haarlem e.o.) en Rotterdam

Contactgegevens Aanmeldpunten

 

Contactgegevens behandelgroepen en ambulante behandeling in regio Midden-Nederland

 

Contactgegevens behandelgroepen en ambulante behandeling in regio Zuid

 

Contactgegevens behandelgroepen en ambulante behandeling in regio Leiden, Haarlem e.o.

 

Contactgegevens behandelgroepen en ambulante behandeling in regio Rotterdam e.o.

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Onderwijs en begeleiding

"Monica komt niet goed mee op de reguliere school. Zij is slechthorend. Farid heeft moeite met taal. Hij begrijpt vaak niet wat er wordt gezegd en vindt het heel moeilijk om zelf een verhaal te vertellen."

Samen met de school, de ouders en Monica en Farid zelf kijkt Auris welke ondersteuning zij nodig hebben op school. Voldoet een kind aan de toelatingscriteria voor begeleiding vanuit Auris, dan krijgt het kind een onderwijsarrangement toegewezen. Er zijn verschillende arrangementen. Vaak kan het kind op de reguliere basisschool blijven. Medewerkers van Auris begeleiden het kind of de leerkracht van het kind op de school zelf. Zo kan het kind de lessen gewoon blijven volgen en toch extra ondersteuning krijgen. Voordat de ondersteuning begint, worden afspraken gemaakt over hoe de ondersteuning er uit komt te zien. Deze afspraken maakt Auris met de reguliere school, de leerling en de ouders. Als begeleiding op de reguliere school onvoldoende ondersteuning biedt, dan gaat het kind naar het speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs is erop gericht om leerlingen wanneer dit mogelijk is, over te laten gaan naar het regulier onderwijs. Ook in het voortgezet speciaal onderwijs streeft Auris streeft ernaar om leerlingen zo vroeg mogelijk over te plaatsen naar het reguliere vmbo. Leerlingen waarbij dit niet lukt, bereiden wij voor op werk of een vervolgopleiding bij het reguliere mbo.

Passend Onderwijs

 

Auris OPP

   
Passend onderwijs voor Jan   Passend onderwijs voor Monica   Met co-teaching Passend onderwijs
   
         
Buket, voortgezet speciaal onderwijs   Aymen over speciaal onderwijs   Roemer, speciaal voortgezet onderwijs
   
         
Medium setting bij Trivium College   Redsley over TOS in het mbo (bron: Siméa)   Docent Redsley over TOS in het mbo (bron: Siméa)
   
         
Ambulant begeleider over TOS in het mbo (bron: Siméa)   TOS in het mbo (bron: Siméa)   Folder onderwijsarrangementen