Auris voor professionals Aurislogo

Deel dit artikel


Mieke Vermeulen

Mieke Vermeulen

Als logopedist ben ik inmiddels al weer geruime tijd werkzaam. Ik heb op diverse werkplekken mijn ervaring opgedaan, bv. kinderdagcentrum, medisch kinderdagverblijf en revalidatiecentrum. Inmiddels ben ik alweer  meer dan 15 jaar werkzaam voor Auris.  Binnen  Auris heb ik bij verschillende diensten gewerkt. Momenteel ben ik werkzaam op het Audiologisch Centrum en bij de Ambulante Dienstverlening. 

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) staat  niet op zichzelf en uit zich bij elk kind anders. Een kind met TOS heeft meestal problemen in het begrijpen van taal en in het zich uiten in taal. Dit heeft grote gevolgen voor het kind in de thuissituatie en op school. Het is een geweldige uitdaging om, in samenwerking met ouders en school,   met een  team van deskundigen op het gebied van taal, gedrag en onderwijs een passend onderwijs en/of zorgarrangement voor kinderen met TOS te realiseren.

Stel je vraag