Auris voor professionals Aurislogo

Meer informatie

Bij aanmelding wordt door een team van meerdere deskundigen (disciplines) gekeken naar de onderwijsbehoefte van de leerling, de ondersteuningsvraag van de school en naar de ernstmaat van de stoornis. Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Je contactpersoon bij het Auris Aanmeldpunt bekijkt samen met jou welke gegevens en informatie nodig zijn om de aanmelding te kunnen beoordelen. 
  • We vragen de school een beeld te schetsen van de onderwijsbehoefte van het kind en de ondersteuningsvraag van de school. Je kunt dit beschrijven in het ontwikkelperspectiefplan (OPP) van de eigen school of samenwerkingsverband. Neem hierin ook een overzicht op van de (CITO) toetsen uit het leerlingvolgsysteem. We werken volgens de Richtlijn Toelaatbaarheid van Simea. Daarin staat beschreven welke informatie in het OPP relevant is. Meer informatie over de toelating vind je op deze pagina. 
  • Daarnaast hebben wij informatie nodig over de communicatieve redzaamheid van de leerling. Om dit te beschrijven hebben wij een handreiking met hulpvragen opgesteld.
  • Om de ernstmaat van de stoornis te bepalen, zijn verslagen van het onderzoek en de behandeling belangrijk. Denk aan een logopedisch verslag, een audiologisch of een psychologisch onderzoeksverslag. 

Conform de wet duurt het maximaal zes weken om tot een besluit te komen en de periode kan eenmalig verlengd worden met vier weken. Deze termijn gaat in op het moment dat alle benodigde informatie bekend is bij Auris. We werken volgens de Richtlijn Toelaatbaarheid van Siméa. Meer informatie over de toelating vind je op deze pagina.

Klik hier voor meer informatie over passend onderwijs voor 4-12 jaar
Klik hier voor meer informatie over passend onderwijs voor 13-18 jaar

Auris stap voor stap voor aanmelden onderwijs & zorg