Auris voor professionals Aurislogo

Aanmelden zorg

Wanneer je ondersteuning bij Auris Zorg wilt aanvragen, kun je terecht bij onze Aanmeldpunten. Voor Auris Zorg is altijd een verwijsbrief nodig van een medisch specialist, klinisch fysicus audioloog, huisarts of jeugdarts. De huisarts of jeugdarts kan alleen verwijzen wanneer de stoornis al eerder is vastgesteld door een medisch specialist of klinisch fysicus audioloog en de stoornis ongewijzigd is gebleven.

Eén van de medewerkers van het Aanmeldpunt in je regio neemt contact op voor aanvullende informatie over het kind en zijn/haar omgeving. Deze medewerker wordt uw vaste contactpersoon tijdens de aanmelding. De contactpersoon verzamelt samen met ouders informatie over het kind. Er is voldoende informatie nodig om zeker te weten welke begeleiding het kind nodig heeft. Alle informatie wordt opgeslagen in een Elektronisch Cliënt Dossier. 

Als er voldoende gegevens zijn, bekijkt de contactpersoon welke vorm van behandeling het beste antwoord geeft op de vraag van het kind en de ouders. Als de conclusie is dat Auris Zorg de best passende zorg is, dan zorgt de contactpersoon in overleg met ouders ervoor dat de zorg kan beginnen, er wordt een zorgbesluit afgegeven.