Auris voor professionals Aurislogo

Aanmelden onderwijs

Auris is er voor leerlingen die ernstige problemen hebben met horen, spreken of taal en daardoor sterk belemmerd worden in het onderwijs. Heb je een leerling in de klas die mogelijk ondersteuning van Auris nodig heeft? Of wil je weten of een kind naar ons speciaal onderwijs kan? Neem dan contact met ons op.

Wat kun je doen?
Vul het contactformulier in op deze pagina. Voor kinderen die al naar school gaan, vult de reguliere school dit formulier in. Voor kinderen die nog niet naar school gaan, vullen ouder(s)/verzorger(s) dit in.

Wie neemt er contact op?
Je krijgt een vaste contactpersoon toegewezen. We nemen contact met je op en onderzoeken of ondersteuning van Auris passend is. Samen met jou verzamelen we de benodigde informatie over het kind. 

Wat is er nodig?
Wij vragen de school een beeld te schetsen van de onderwijsbehoefte van het kind, de ondersteuningsvraag van de school en de ernstmaat van de stoornis. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld het ontwikkelperspectiefplan (OPP) van de eigen school en de logopedische gegevens van de leerling nodig. Op deze pagina lees je meer over welke informatie nodig is. Wanneer we voldoende informatie hebben verzameld, bekijken we samen met de ouders, het kind, de school en het samenwerkingsverband welke ondersteuning nodig is. 

Wat is het vervolg?
De onafhankelijke Commissie van Onderzoek (CvO) besluit of het kind in aanmerking komt voor begeleiding van Auris in het regulier onderwijs, of dat het kind naar het speciaal onderwijs van Auris kan. We maken afspraken over de start van de ondersteuning. Wanneer het kind niet in aanmerking komt voor ondersteuning van Auris, bespreekt de contactpersoon met de school en ouders mogelijke oplossingen. 

Klik hier om direct aan te melden voor onderwijs
Klik hier om te zien bij welk Aanmeldpunt je terecht kunt